Massacre Rocks

Wie bij de naam Massacre Rocks denkt aan grote veldslagen, slachtpartijen, honderden doden, scherpe kruitdamp of de weëe geur van met bloed doordrenkte aarde komt bedrogen uit. Om de angel maar direct uit het verhaal te halen: er is bij Massacre Rocks helemaal niets gebeurd. In de directe omgeving zijn wel wat incidenten geweest, genoeg om er nationaal park aan te wijden.

Om het verhaal goed te vertellen hebben we wat geologische achtergrond, een natuurramp, wat selffulfilling prophecies, een opschepper, een paar karavaans, een bende booswichten en een reclamejongen nodig.

Massacre Rock ligt tussen de plaatsen American Falls en Burley, circa 20 kilometer van American Falls. Geologisch is dit gebied een voortzetting van het yellowstone gebied. Grote, geleidelijk afkoelende lavastromen, hebben in het verre verleden basaltrots gevormd. Door de krimp bij het afkoelen zijn vele scheuren en daardoor grote rotsblokken ontstaan.

image

Basalt rotswanden

De op èèn na grootste overstroming aller tijden, de Bonneville Flood, vindt zo’n 14.500 jaar geleden plaats. Een natuurlijke dam breekt door, circa 1000 kubieke mijl water vindt z’n weg naar lager gelegen gebieden. Deze overstroming duurt acht weken en laat ook sporen na in de vallei waar de Snake river meandert. Door de enorme kracht van het water worden basaltblokken losgetrokken en mijlen ver meegesleurd. De Snake river vallei is in de buurt van Massacre Rock bezaaid met basaltblokken. Er is èèn doorgang, een wagen breed, op de plaats die nu bekend staat als Massacre Rock.

image

De oude waterval

Het is 1862. De trails worden al vele jaren, steeds intensiever gebruikt. Er is altijd angst geweest onder de pioniers dat ze zouden worden overvallen door indianen. Maar juist in de eerste jaren bleken de indianen behulpzaam en vriendelijk. Met het steeds intensievere verkeer op de trail werd ook de impact daarvan op de omgeving groter. Waar het kon reden de wagens naast elkaar in plaats van achterelkaar, om stof van de voorganger niet in te ademen, beter gras voor de dieren te hebben en meer hout voor kookvuren te vinden. De trail werd zo een kale, uitgeputte corridor van soms mijlen breed. Da natuurlijke balans werd meer en meer verstoord, zeer tot ontstemming van de in het gebied levende indianen. Spanning liep op, de altijd gevreesde overvallen vonden ten lange leste plaats. De kolonisten noemden de passage tussen de rotsen “Gates of Death” of “Devil’s Gate”.

image

Interstate 86 door de gates of death.

9 augustus 1862, een aantal karavaans is onderweg op de trail tussen het huidige American Falls en Massacre Rocks. De karavaans zijn, nu ze over gebaande paden rijden, kleiner dan in de beginjaren. Tien tot vijftien wagens per karavaan is normaal. De karavaans worden genoemd naar hun leider, in dit geval de Smart, Adams, Kennedy en Wilson karavaan, waarbij de Smart karavaan het dichtst bij Massacre Rock. Een rijke zakenman maakt deel uit van de Smart karavaan en kan tijdens de reis niet nalaten te pochen over zijn vermogen (6.000 dollar).

image

Basaltblokken

Op 9 augustus 1862 wordt de Smart karavaan overvallen, een roofoverval. Getuigen verklaren dat onder de overvallers veel erg bleke indianen waren die bovendien uitstekend engels spraken. De overval op de Smart karavaan is gepland, na de overval stuit de bende op de Adams karavaan. Aangenomen wordt dat de overval op deze karavaan niet was gepland.

image

her en der verspreid

Op 10 augustus 1862 krijgen de Wilson en de Kennedy karavaan verslag van de overlevenden. De karavaans besluiten de achtervolging in te zetten, stuiten onverwacht op het kamp van de overvallers, worden beschoten en teruggedreven. Het plan de buit gemaakte spullen terug te veroveren mislukt jammerlijk. Enkele pioniers laten het leven in de poging.

In totaal verliezen negen pioniers het leven op 9 en 10 augustus, een tiende slachtoffer sterft weken na de overval aan de verwondingen, ze is de dochter van de Kennedy karavaanleider. Tien slachtoffers, allen gestorven meerdere mijlen van de gevreesde doorgang door de rotsen.

In de twintiger jaren van de vorige eeuw besluit een zakenman een benzinestation te beginnen bij deze rotspartij. Ook een cafe en motel behoren weldra tot zijn imperium. Om het geheel een wat pakkende naam te geven besluit hij de rotsen voortaan Massacre Rocks te noemen. Het imperium is ter ziele gegaan. De opening tussen de rotsen is verbreed, interstate 86 gaat er nu door. De naam is gebleven, ook toen het gebied nationaal park werd.

image

Incidenten 1862 bij Massacre Rock

This entry was posted in Uncategorized and tagged , , . Bookmark the permalink.