Fort Fetterman

De dag begonnen met me te verslapen, gauw ontbijten even douchen en het is halftwaalf als ik op pad ga. De Oregon trail loopt ten zuiden van de rivier North Platte, de trail loopt over prive land, weinig wegen die bovendien ook ver van de trail afwijken. Ik kies een route ten noorden van de rivier die me langs fort Fetterman leidt.

Fort Fetterman is gesticht als militair bevoorradingspunt op de Bozeman trail. Deze trail leidt naar het noorden, voorbij de black hills, Montana in. In de black hills en verder noordelijk is goud gevonden. Behalve Fort Fetterman worden fort Phil Kearny en fort Reno door het leger opgezet om de reizigers over de trail te beschermen.

image

Het is 1868 als fort Fetterman wordt gebouwd, hetzelfde jaar waarin de regering een verdrag sluit met de Sioux, “Fort Laramie Treaty”. In het museum wordt me verteld dat er met andere tribes afspraken zijn gemaakt dat blank ten zuiden van de North Platte blijft en rood ten noorden. Of dat in een verdrag is vastgelegd heb ik niet kunnen achterhalen.

image

Fort Fetterman is vernoemd naar captain William Fetterman die met een compagnie van 80 man is gedood door indianen (weet niet welke tribe) ten noorden van de rivier. Tegen afspraken in is hij de rivier overgestoken, in een hinderlaag gelopen en gedood. Postuum heeft hij de rang luitenant-kolonel gekregen.

image

De vrijwilligers die het museum runnen hebben zich verdiept in de historie en zijn erg genuanceerd in hun denken over de verovering van het westen. Ze weten van de geschonden verdragen en het leed dat is geleden.

In het museum is aandacht voor het leven in het fort, wat bepaald geen pretje was, voor de militaire aspecten, het leven van de indianen en het lot van het fort nadat de militairen het hebben verlaten.

image

Nadat het fort verlaten is wordt het in korte tijd uitgebouwd tot een stad, de transcontinentale spoorweg wordt aangelegd er is werk genoeg en de verwachting is dat er een station in Fort Fetterman City zal komen. Dat laatste gaat niet door, het station komt in Douglas en binnen afzienbare tijd is het fort verlaten en de meeste gebouwen afgebroken omwille van het bouwmateriaal.

In het museum is aandacht voor grote leiders van de diverse tribes, zoals Red Cloud, Crazy Horse, Sitting Bull en de wat denigrerend vertaalde maar toch wel grappige naam Man Afraid of His Horse.

Tegen vijf uur verlaat ik het museum, loop nog wat kilometers en kom al met al nog een kleine twintig kilometer verder. Het is bijna donker als de tent staat.

image

This entry was posted in Uncategorized and tagged , , . Bookmark the permalink.

One Response to Fort Fetterman

Comments are closed.